Norlandia Förskolor Sagoträdet

Norlandia Förskolor Sagoträdet öppnar 25 november 2019 och kommer erbjuda en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras.

Sagoträdet ligger i Mariehäll i Bromma och kommer erbjuda 46 förskoleplatser fördelade på fyra avdelningar. Förskolan är i skrivande stund under byggnation och inryms i ett flerfamiljshus. När vi öppnar kommer vi genomföra pedagogiska projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter. I direkt anslutning till förskolan anläggs en gård med planteringar och utomhusleksaker där våra barn vistas dagligen.

Det dagliga mötet och dialogen med barnets vårdnadshavare skapar ett ömsesidigt förtroende, trygghet och glädje till hela familjen. Vi lever efter mottot; tillsammans skapar vi en förskola med utgångspunkt för barnens bästa. Vårdnadshavare är alltid välkomna att ta del av verksamheten.