Norlandia Förskolor Sagoträdet

Norlandia Förskolor Sagoträdet erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull närmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras.

Sagoträdet ligger i Mariehäll i Bromma och erbjuder 45 förskoleplatser fördelade på två salonger. Förskolan är inrymd i ett nybyggt, modernt flerfamiljshus med nytänkande lärmiljö. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi under året olika projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter. I direkt anslutning till förskolan har vi en gård med planteringar och utomhusleksaker där våra barn vistas dagligen. I närområdet finns parker och grönområdet som vi regelbundet besöker. 

Det dagliga mötet och dialogen med barnets vårdnadshavare skapar ett ömsesidigt förtroende, trygghet och glädje till hela familjen. Vi lever efter mottot; tillsammans skapar vi en förskola med utgångspunkt för barnens bästa. Vårdnadshavare är alltid välkomna att ta del av verksamheten.