Våra öppettider

Sagoträdet har öppet mellan kl. 07.15-17.30. Personalscheman utformas och anpassas efter familjernas behov för att säkerställa en god personaltäthet i förhållande till antal barn under olika tider på dagen.

Jul- och sommarveckor 

Under jul- och sommarveckorna samarbetar vi med Norlandia Förskolors övriga förskolor i närområdet och undervisningen är förlagd till någon av de verksamheterna. Vårdnadshavare får information i god tid för vad som gäller.

Planeringsdagar

Sagoträdet har fyra planeringsdagar per år. Vårdnadshavare som är i behov av tillsyn dessa dagar, kontakta rektor. En gång i månaden stänger vi kl. 15.45 på grund av APT.